Startsida - Järvaveckan 2019

Deltagare Järvaveckan 2019

January 01, 2019

Nedan ca. 70 organisationer och företag har redan bokat sin plats på Järvaveckan 2019!

1,6 & 2,6 miljonerklubben

Akademikerförbundet SSR

Almega

ALM Education AB Arbetsgivarverket Axel Johnson

Bufff Sverige

ByggVesta Cancerfonden Capio S:t Göran Radiologi AB Centerpartiet Centrum för arbets-och miljömedicin,Transkulturellt centrum och Region Stockholm Claremont Diakonia Djurens Rätt Feministiskt Initiativ Folkhälsomyndigheten

Folkkraft Funktionsrätt Stockholms län

Föreningen för Byggemenskap Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar Föreningen Mansjouren i Stockholms län Föreningen Tilia Försvarsmakten

Grön BoStad Stockholm Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland Handelshögskolan i Stockholm HSB Stockholm Humanisterna Hyresgästföreningen region Stockholm Ideella föreningen Mira

Independent Living Institute

Insamlingsstiftelsen Choice Islams Ahmadiyya Församling Jusek Kammarkollegiet

Kodcentrum

Konstfack

Kungliga Tekniska Högskolan Krisdemokraterna

Liberalerna Länsstyrelsen Stockholm

MinaKvarter Miljöpartiet

Misa AB Mistra SAMS/KTH/VTI Moderaterna MTR Tunnelbanan Myndigheten för kulturanalys Måleriföretagen i Väst Mödrahälsovårdsenheten One from All AB Partsrådet

Polisen i Region Stockholm Qrut

Riksförbundet SIMON Roks Samordningsförbundet Stockholms stad Servisec AB

Skanska Skolfastigheter i Stockholm AB Socialdemokraterna Socialförvaltningen Stockholms stad Spånga Blåband Spånga-Kista församling, Svenska kyrkan SSF Stöldskyddsföreningen Statens servicecenter Stena Fastigheter Stockholm Environment Inistitute / SIANI Stockholm folkhögskolor Stockholms Konstnärliga Högskola Stockholms läns Bildningsförbund

Stockholms stad, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista Stadsförvaltningar

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

Svenskt Demenscentrum Swedbank Svensk sjuksköterskeförening Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenska Röda Korset Sverigedemokraterna Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Skolledarförbund Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH Södertörns högskola TCO Tensta kvinnojour / Stockholms FN Förening

Textilia Tvätt och Textilservice AB UNICEF Sverige Unionen Unizon Vetenskap och Folkbildning

Vision Visita Vänsterpartiet

Wise Consulting White arkitekter

Älvstranden Utveckling AB

Nedan ca. 180 organisationer och företag deltog på Järvaveckan 2018!

1,6 & 2,6 miljonerklubben AbbVie AB ABF Stockholm ActionAid Sweden Akademikerförbundet SSR Akropol Al-kowneyn utbildningscentrum Arvsfonden, Postkodstiftelsen, Kulturrådet och Delegationen mot segregation Atletico Rinkeby Axel johnson Bahaí Barnombudsmannen Barnrättsbyrån Bemanningsföretagen BK Bussenhuss BlueStep Bank Boinstitutet ByggVesta Cancerfonden Centerpartiet Com Hem CSR Sweden Demokratibygget Den gulliga folkrörelsen/eko-odling Desert Flower Foundation Dina Försäkringar AB Djurens Rätt Einar Mattsson AB Ellevio AB En läsande klass/Rullande serieturnén Erfator Projektledning AB Ericsson EU-kommissionens representation i Sverige, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Ungdomsorganisationer Fastighetsägarna Stockholm Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ Stockholm Folkets Hus och Parker Folkets Husby Folkhälsomyndigheten Folkrörelsen Nej till EU Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd FTI Fyren Hjulsta Fysioterapeuterna Föreningen JAG Föreningsam Förorten mot våld Försäkringskassan Goda grannar Grön BoStad Stockholm/Länsstyrelsen i Stockholm Hjulsta somaliska föräldraförening HSO Stockholms län Humanisterna Hyresgästföreningen Hemgården Rinkeby Hyresgästföreningen region Stockholm Hyresgästföreningen Riksförbundet IM Individuell Människohjälp Initiativ Tensta Initiatives of Change Internationella Bekantskaper Islams Ahmadiyya Församling Jusek Järva föräldraallians Klimatsvaret KPA Pensionförsäkring Kriminalvården Kristdemokraterna Stockholm stad KRY KTH Kulturrådet Kurdiska föreningen i Spånga Kvinnors Rätt LO-distriktet i Stockholms län LSU – Sveriges ungdomsorganisationer Lyktans vänner Lyktans vänner Länsstyrelsen Stockholms län Löparakademin Magelungen Utveckling AB Microsoft Miljöpartiet de Gröna Miljöpartiet i Europaparlamentet Misa AB Moderaterna i Stockholms stad MTR Tunnelbanan AB My Dream Now Myndigheten för stöd till trossamfund Måleriföretagen i Stockholm Service AB Nackademin AB Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Nordea Norra Järva stadsdelsråd Nya framtiden Nätverket jämställda räddningstjänster Praktikertjänst AB Praktikertjänst Psykiatri AB PRO/Ideell förening i Järva Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Riksbankens Jubileumsfond Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Rinkeby Folkets Hus Rinkeby framtidskommitté Rinkeby föräldrarådsförening Rinkeby Run, Tensta Run & Akalla Run Rinkeby ungdomsråd Roks Runö folkhögskola, Långholmens folkhögskola Rädda Barnen Rinkeby-Tensta Samordningsförbundet Stockholms stad Skanska AB SKAP-intresseorganisationen för Sveriges musikskapare Skolfastigheter i Stockolm AB, SISAB Sliproad SMart Produktionshus Socialförvaltningen Stockholms stad Solrosen/Sesam Somalisk-svenska mammor i Rinkeby Somaya kvinno- och tjejjour Spånga Blåband/Blå Vägen Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Statens Konstråd Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Stockholm Exergi Stockholm Science City Stockholms Handelskammare Service ab Stockholms konstnärliga högskola Stockholms läns Bildningsförbund Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad, exploateringskontoret Stockholms stads kulturförvaltning Stockholms Stadsmission Stockholms stift, Svenska kyrkan Stockholms universitet Studieförbunden Studieförbundet Vuxenskolan Sveafastigheter Bostad Swedbank Svensk Handel AB Svensk sjuksköterskeförening Svenska ESF-rådet Svenska Filminstitutet Svenska Freds och Skiljedomsföreningen Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenska kyrkan Spånga-Kista församling Svenska Röda Korset Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet Sveriges a-kassor Sveriges Dövas Ungdomsförbund Sveriges Kvinnolobby Sveriges läkarförbund Sverok Södertörns högskola Tagehus Holding AB Tankesmedjan Tiden TCO Tekniska museet Tensta gospel Tensta Hjulsta kvinnocenter Tensta kvinnojour Terrafem The Academy for Human Rights in Business Tillväxtverket Tobiasregistret UNDP Unga station Järva UNICEF Sverige Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan Unizon Vasalund Verdandi Rinkeby-Tensta Vetenskap & Allmänhet Vision Visita Vägen Till Lycka Sverige Vänsterpartiet

White Arkitekter


Kasinospelare

Skriven av Kasinospelare som använder byggverktyget saker i Köpenhamn. Du borde följa honom på Twitter