Startsida - Järvaveckan 2019

Opinionsundersökning

September 01, 2018

Om undersökningen

Vad tycker människorna som bor i Sveriges mest utsatta områden? Läs undersökningen här. Den här undersökningen beskriver vad människor tycker och tänker i Sveriges mest utsatta områden. De utsatta områden som finns på 61 platser runt om i Sverige har definierats av Polisen och utgörs av områden där kriminella i olika hög grad påverkar lokalsamhället mycket negativt. Undersökningen är baserad på 2000 intervjuer, dessutom med möjlighet att få undersökningen genomförd på arabiska och somaliska, för att minska bortfallet pga språk. Människor med ursprung från 76 olika nationaliteter har intervjuats. Novus har genomfört en unik studie, genomförd på uppdrag av The Global Village i samarbete med Höj Rösten. Undersökningen är finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.


Kasinospelare

Skriven av Kasinospelare som använder byggverktyget saker i Köpenhamn. Du borde följa honom på Twitter